19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!

19 Mayıs 1919 tarihi, Türklerin ‘makus’ talihine karşı verdikleri mücadelenin unutulmaz, tarihe damgasını vurmuş ve Türkler adına tarihe çakılan çivinin adıdır. Mustafa Kemal önce Samsun’a çıkmış, buradan Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas’a geçerek Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemiştir. 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmiş, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açmış, yeni bir devletin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulacağını resmen ilan etmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN! Admin
Bu içerik 842 kez okundu.

İSVEÇ POSTASI

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması'yla I.Dünya Savaşı’ndan koca koca imparatorluktan bir avuç toprağa razı olarak mağlup çıkmıştı. Osmanlı’ya bırakılan toprakların garantisi bile yoktu. Anlaşmanın 7. ve 24. maddelerine göre galip devletler Anadolu'da karışıklık çıkan yerleri hatta Doğu'da Ermenilerin yaşadığı 6 ili işgal edebilme hakkına sahip oluyordu. Bu durumda padişah Vahdettin’nin tek düşündüğü her ne pahasına olursa olsun tahtını korumak, kukla bir padişah olarak varlığını sürdürmekti.

Anadolu’da İtilaf devletlerin işgallerine ve zulümlerine karşı çoban ateşleri başlamıştı. Doğu Karadeniz’de Pontus çeteleri “Pontus Devleti” kurma hayallerine kapılarak yöre halkının mal ve canına büyük zarar vermeye başlamışlardı. Bu durumda silahlanan Türkler, çetelerle mücadeleye başlamıştı. Anadolu’da karışıklıklar galip devletlerin işine yarıyordu. Padişah Vahdettin’le görüşmeler yaparak bu bölgedeki silahlı karışıklıklara son verdirilmesi ve halktaki silahların ve o bölgedeki orduların silahlarının toplanmasının hızlandırılmasını istiyorlardı.

Mustafa Kemal 6 aydır İstanbul’daydı ve gizli toplantılar düzenleyerek arkadaşlarıyla sürekli genel durumu tartışıyorlar, çözüm yolları arıyorlardı. Bu tartışmalar onları tek bir çözüme götürüyordu. Anadolu’ya geçerek silahlı mücadele başlatmak. İngilizler Samsun’a küçük bir askeri birlik ile çıkmışlardı. Oradaki duruma tam egemen değillerdi. Bu nedenle Padişah Vahdettin’i sıkıştırarak ordunun ve halkın elindeki silahların hızla toplanması için baskı yapıyorlardı. Bir yandan da Pontus çetelerine cesaret veriyorlardı.

Araştırmacı tarihçi Sinan Meydan tarihçi Gotthard Jaeschke’den aktardığına göre, İngiliz Calthorpe ve Amet, 1918 Kasım sonlarında “Samsun'da Mütareke hükümlerinin henüz uygulanmamış olduğunu ve Hıristiyanları toptan öldürmek için Müslüman ahalinin silahlandırıldığını” iddia etmişlerdi. Ocak 1919'da Amerikan Tobacco Company, Londra'ya gönderdiği bir raporda “Bütün Müslümanların, özellikle köylülerinin silahlandığını” bildirmişti. Bunun üzerine İngiltere Hükümeti, bölgede askeri güç kullanmanın mümkün olup olmadığını sormuştu. Bu soruya Amiral Webb, 13 Ocak 1919'da şöyle cevap vermişti: “Normal şartlara dönüş için bölgenin tamamıyla silahsızlandırılması gereklidir. Bu da ancak büyük bir askeri kuvvetle yapılabilir.

Mustafa Kemal için tarihi koşullar kendiliğinden oluşuyordu. Alev Coşkun, “Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 AY” adlı kitabında Mustafa Kemal Paşanın ”9.Ordu Müfettişi olarak” görevlendirilmesydi bile Anadolu’ya geçeceğini yazıyor. Bu da gösteriyor ki, Mustafa Kemal ve ona güvenen arkadaşları silahlı bir mücadele başlatmak için Anadolu’ya geçeceklerdi. İşte bu koşullar altında Saray ister istemez Mustafa Kemal’a görev vermiş verilen görevi Mustafa Kemal Paşa eklediği maddelerle kabul etmiş ve Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuruyla Samsun’a hareket etmiştir. 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal orada fazla kalmayarak Havza’ya oradanda Amasya’ya geçmiştir. Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar İngilizleri oldukça rahatsız etmiş ve geri çağrılmasını Vahdettin’den istemişlerdir. Mustafa Kemal, birinci ve ondan sonraki çağrılara uymamış sonunda askerlikten istifa etmiştir. Vatan mücadelesine sivil olarak devam etmiştir.

Erzurum ve Sivas Kongreleri elini güçlendirmiş ve aldığı bu güçle ’düzenli ordular!’ Yani Kuvayi Milli (Milli Ordu) oluşturmaya başlamıştır. Padişah Vahdettin hakkında ’idam fermanları’ çıkarmış, ingiliz uçaklarıyla tüm Anadolu’ya havadan attırmıştır. Sivas’ta alınan kararlar doğrultusunda 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelerek meclis açma çalışmalarına başlamış, 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi açılmasını gerçekleştirmiştir. Bu yeni meclis aynı zamanda ”Ankara Hükümeti” olarak da görev yapmıştır. Böylece yeni bir devletin kurulacağının hem müjdesi vermiş hem de güzel Anadolu’nun emperyalist güçlerden ve kokuşmuş saltanattan kurtulmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal hem kurtuluşu hem kuruluşu gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluşunu adım adım çok ince siyasi ve askeri dahasiyle gerçekleştirmiştir. Padişah Vahdettin pılısını pırtısını ve hazinesini alarak bir İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçmıştır.

Mustafa Kemal 29 Ekim 1923’ten 10 Kasım 1938’e kadar yaptığı devrimlerle çağdaş bir Türkiye yaratmak, çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek  için büyük mücadele vermiş, ve bunda da başarılı olmuştur. Ne yazık ki, kendisinden sonra gelen basiretsiz politikacılar bugünkü durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti bugün bir çıkmaza doğru sürüklenmektedir. Ülkenin yeniden eski kimliğini kazanması için Kuvayi Milliye ruhuna gereksinim vardır. Türk gençliği bunu başarabilecek yeteneklere ve güce sahiptir.

Bu nedenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti Türk Gençliği’ne emanet etmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!..

Türkiye 19 Mayıs 1919 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa kemal Atatürk Samsun Padişah Vahdettin Kurtuluş Savaşı Erzurum Sivas Ankara Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
19 MAYIS 1919 TÜRK’ÜN DİRİLİŞ VE ŞAHLANIŞ GÜNÜNÜN ADIDIR
19 MAYIS 1919 TÜRK’ÜN DİRİLİŞ VE ŞAHLANIŞ GÜNÜNÜN ADIDIR
ERMENİLERİN KATLETTİĞİ 519 BİN TÜRK’ÜN ACI ÖYKÜSÜ
ERMENİLERİN KATLETTİĞİ 519 BİN TÜRK’ÜN ACI ÖYKÜSÜ